Skellefteå Industrihus har sålt huvuddelen av sitt fastighetsbestånd till NP3 som tillträder fastigheterna den 1 november 2021.

De fastigheter som blir kvar hos Skellefteå Industrihus är Östra Navet, Campus Skellefteå, The Great Northern, kontorshuset Svalan, fastigheterna längs Södra Järnvägsgatan, parkeringshusen Renen och Ekorren samt skollokalerna på Brännan.

De hyresgäster som är berörda av försäljningen har fått brev med information från NP3 om vad som gäller framöver. Vi på Skellefteå Industrihus vill tacka er för vår tid tillsammans och hoppas att ni ska trivas med er nya hyresvärd.

 

Stort intresse för hållbara kontorslokaler i Skellefteå

 
Fastigheter Skellefteå

Har ni behov av lokalanpassning?

Lokaler ska vara anpassade till verksamheten, inte tvärt om. Har ni behov att anpassa era lokaler så kan vi hjälpa er på vägen. Med vår kunskap och erfarenhet arbetar vi tillsammans fram en lokalstrategi som matchar era behov.

Kontakta oss för rådgivning och genomgång.

Kontaktperson
Petter Holmgren, Kundansvarig 
0910-73 65 22

Statligt stöd till vissa lokalhyresgäster

 
Fastigheter Skellefteå

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 70 00 
info@skebosih.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Tel. 0910-73 70 00 alla tider på dygnet.

ADRESSER

Kontor 
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå

Teknisk förvaltning
Skeppargatan 12
931 30 Skellefteå

Drift och service
Annastigen 41
931 70 Skellefteå

Faktureringsadress
EDI
Skellefteå Industrihus AB

GLN: 7340109100717
VAN-operatör Tieto Sverige
Peppol ID: 0007: 5560868217

PDF
fakturor@skellefteaindustrihus.se

 

KUND OCH MARKNAD

Anna Ersson
Anna ErssonKund och marknadschef
0910-73 65 10
Elin Almqvist
Elin AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23
Petter Holmgren
Petter HolmgrenKundansvarig
0910-73 65 22

EKONOMI OCH LEDNING

Åsa Andersson
0910-73 65 01
Petter Westerlund
Petter WesterlundFastighet- och teknikchef
0910- 73 65 29
Leif Lindgren
Leif LindgrenInköpsansvarig
0910- 73 65 15
Elin Söderlund
0910-73 65 05

TEKNISK FÖRVALTNING

Ola Alenbro
Ola AlenbroTeknisk Förvaltningschef
0910-73 70 37
Lars Wallin
Lars WallinTeknik & Brandskyddssamordnare
0910-73 65 08
Sonny Lindgren
Sonny LindgrenFastighetsingenjör
0910- 73 65 31
Anders Eklund
Anders EklundDrifttekniker
0910-73 65 32
Jonas Frid
Jonas FridDrifttekniker
0910-73 70 34
Magnus Öhman
Magnus ÖhmanDrifttekniker
0910-73 70 46

DRIFT OCH SERVICE

Kent Ek
Kent EkDrift & Servicechef
0910- 73 65 33
Anton Lindgren
0910-73 70 33
Erik Markström
0910-73 70 35

PROJEKT

Sofia Gustavsson
Sofia GustavssonProjektchef
0910-73 65 28
Per Andersson
Per AnderssonProjektledare
0910-73 65 18
Jonny Nilsson
Jonny NilssonProjektledare
0910-73 65 27

Kontakt

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

 

AKUTA FEL

Tel. 0910-73 70 00  alla tider på dygnet.

skelleftea logo