Klart med statligt stöd till vissa lokalhyresgäster

 

Regeringen har tagit fram ett statligt stöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för företag i särskilt utsatta branscher såsom exempelvis butiker och restauranger. Skellefteå Industrihus välkomnar stödet och har för avsikt att jobba utifrån dessa riktlinjer och göra individuella bedömningar utifrån företagens ekonomiska situation och hyresvärdens egna möjligheter att bevilja rabatter.


Ansökan om anstånd/rabatt på hyran p.g.a Covid-19

Lokalhyresgästen ansöker om att få rabatt/anstånd på hyran till hyresvärden via denna blankett. Ansökan e-postas till info@skellefteaindustrihus.se alternativt postas till Skellefteå Industrihus, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Hyresvärden ansöker i sin tur om det statliga stödet i efterhand.

Stödet kan sökas för månaderna april till och med juni 2020. Staten står för halva kostnaden av en hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Resterande del av hyresrabatten står hyresvärden för. I de fall där rabatt inte kan beviljas så finns det andra möjligheter såsom anstånd på hyran.

Mer information finns att läsa på Sveriges Allmännyttas sida samt på regeringens sida om stödet i sin helhet här.  

 

Campus lever upp

Nu lever Campus upp igen efter sommaren med både nya och befintliga utbildningar. Häng med på en rundvandring i våra fina Campuslokaler.

Information

 

Coronaviruset slår hårt mot många företag och det uppstår en del frågor som vi vill hjälpa till att klara ut.

Staten har det grundläggande ansvaret för att det privata näringslivet har rätt förutsättningar. Staten har nu avsevärt ändrat förutsättningarna kring hantering av personal (sjukskrivning, permittering m.m.) uppskov för betalningar (källskatt, sociala avgifter m.m.)

Tågordningen för privata företag:

  • nyttja och vidta åtgärder enligt ovan (personalåtgärder och uppskov för betalningar till staten)
  • se över materialinköp/andra inköp (bromsa upp eller upphöra helt)
  • se över andra kostnader som lokalhyror, el m.m.

Det är alltså när andra åtgärder är vidtagna som vi kan ta en dialog om uppskov av hyror för särskilt ömmande fall.

denna länk finns det samlat information från myndigheter, som är viktiga för företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

 

Kontorshuset Svalan blir ny port till Skellefteå

 
Lediga lokaler Skellefteå

Har ni behov av lokalanpassning?

Lokaler ska vara anpassade till verksamheten, inte tvärt om. Har ni behov att anpassa era lokaler så kan vi hjälpa er på vägen. Med vår kunskap och erfarenhet arbetar vi tillsammans fram en lokalstrategi som matchar era behov.

Kontakta oss för rådgivning och genomgång.

Kontaktperson
Fredrik Pettersson, Kundansvarig 
0910-73 70 38

Kontaktperson
Petter Holmgren, Kundansvarig 
0910-73 65 22

Premiär för nya parkeringshuset Renen

Fastigheter Skellefteå

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 70 00 
info@skebosih.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Tel. 0910-73 70 00 alla tider på dygnet.

ADRESSER

Kontor 
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå

Teknisk förvaltning
Skeppargatan 12
931 30 Skellefteå

Drift och service
Annastigen 41
931 70 Skellefteå

Faktureringsadress
EDI
Skellefteå Industrihus AB

GLN: 7340109100717
VAN-operatör Tieto Sverige
Peppol ID: 0007: 5560868217

PDF
fakturor@skellefteaindustrihus.se

 

KUND OCH MARKNAD

Anna Ersson
Anna ErssonKund och marknadschef
0910-73 65 10
Fredrik Pettersson
Fredrik PetterssonKundansvarig
0910-73 70 38
Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23
Petter Holmgren
Petter HolmgrenKundansvarig
0910-73 65 22
Lena Ökvist
Lena ÖkvistHandläggare
0910-73 70 36

EKONOMI OCH LEDNING

Åsa Andersson
0910-73 65 01
Petter Westerlund
Petter WesterlundFastighet- och teknikchef
0910- 73 65 29
Leif Lindgren
Leif LindgrenInköpsansvarig
0910- 73 65 15
Elin Söderlund
0910-73 65 05

TEKNISK FÖRVALTNING

Ola Alenbro
Ola AlenbroTeknisk fastighetsförvaltare
0910-73 70 37
Lars Wallin
Lars WallinTeknik & Brandskyddssamordnare
0910-73 65 08
Sonny Lindgren
Sonny LindgrenFastighetsingenjör
0910- 73 65 31
Nils-Johan Burström
 
Anders Eklund
Anders EklundDrifttekniker
 
Thomas Axelsson
Thomas AxelssonDrifttekniker

DRIFT OCH SERVICE

Magnus Stenberg
Magnus StenbergTf. Områdeschef
0910-73 70 18
Jonas Frid
Jonas FridFastighetsvärd
0910-73 70 00
Anton Lindgren
Anton LindgrenFastighetsvärd
0910-73 70 00

PROJEKT

Sofia Gustavsson
Sofia GustavssonProjektchef
0910-73 65 28
Leif Hedlund
Leif HedlundProjektledare
0910-73 70 45
Tomas Wikström
Tomas WikströmProjektledare
0910-73 70 49
Robert Lundström
Robert LundströmProjektledare
0910-73 70 47
Per Andersson
Per AnderssonProjektledare
0910-73 65 18
Jonny Nilsson
Jonny NilssonProjektledare
0910-73 65 27
Tomas Lindfors
Tomas LindforsProjektledare
0910-73 65 35

Kontakt

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

 

AKUTA FEL

Tel. 0910-73 70 00  alla tider på dygnet.

skelleftea logo