Skebo och Skellefteå Industrihus inleder nu den till ytan största exploateringen i Skellefteås centrala delar på 100 år. Det handlar om området längs Södra Järnvägsgatan, från Lasarettsvägen och mot E4, där bolagen också äger majoriteten av de fastigheterna.

– Det ska vara levande, mångfacetterat och i absolut framkant när det handlar om hållbarhet och arkitektur. Med tanke på de många typer av verksamheter som kommer att finnas längs sträckningen, från bostadshus och affärslokaler till resecentrum och kulturhus så kommer det att bli en viktig del av framtidens Skellefteå, säger Petter Westerlund, fastighetschef på Skebo.

Ett samarbete har inletts med Skellefteå kommuns planavdelning och Trafikverket där fyra arkitektkontor i slutet av februari kommer att lämna sina förslag på hur området skulle kunna utvecklas.

Utvecklingen av området kommer att vara mycket påtaglig och innefattar hela området mellan Norra och Södra Järnvägsgatan, mellan Lasarettsvägen och E4.
– Den har nästan varit lite bortglömt trots att det är så centralt beläget. Det kommer att förändras de kommande åren och i takt med att Skellefteå växer.

Byggandet i området ska vara färdigt 2030, då trafiken på Norrbotniabanan också ska vara igång i södergående riktning. För att detaljplanering och byggandet ska hinnas med intensifieras nu arbetet.
– Vi tror att byggtiden kommer sträcka sig över fem års tid med ett flertal nya byggnader längs gatan Det är en extremt komplex fastighet att exploatera. Förutom själva produktionen står vi inför stora utmaningar i att bibehålla funktioner för närliggande fastigheter samt trafikflödet både via väg och järnväg under hela projekttiden, säger Staffan Hansson, affärsutvecklare på Skebo och Skellefteå Industrihus. Han fortsätter:

– Därför har vi också inlett dialogerna med Trafikverket, Planavdelningen samt Mark- och exploatering på Skellefteå kommun. Det är viktigt att vi går i rätt takt i detta så att omställningen sker på ett klokt och hållbart sätt, förklarar Petter Westerlund.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Hansson, affärsutvecklare Skebo/Skellefteå Industrihus
0910 – 73 65 12

Petter Westerlund, fastighetschef Skebo/Skellefteå Industrihus
0910 – 73 65 29


Lediga Lokaler