Efter 20 år som hyresgäster blir Nyhléns Hugosons nu ägare av fastigheten Charkuteriet 5, där de har sin nuvarande verksamhet. Affären gäller också den byggbara marken i anslutning till fastigheten.

 – Vi är glada att kunna göra den här affären då det ger Nyhléns Hugosons möjlighet att växa och utveckla sin verksamhet i Skellefteå, säger Åsa Andersson, vd för Skellefteå Industrihus.

Nyhléns Hugosons är en av Norrlands ledande kött- och charkproducenter, med fokus på mathantverk och de norrländska bönderna. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten.

– Vi ser fastighetsförvärvet som ett ytterligare bra steg för oss att möjliggöra en fortsatt tillväxt och utveckling av vår verksamhet samt att det kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Skellefteå och Västerbotten, säger Magnus Nilsson, vd Nyhléns Hugosons.

Satsningen och investeringarna i Skellefteå innebär en spännande tid för företaget och personalen.

– Det här ger oss ännu bättre förutsättningar för att jobba långsiktigt och hållbart, säger Sophia Bylesjö, platschef vid anläggningen i Skellefteå.

Skellefteå Industrihus äger, förvaltar och utvecklar ett 60-tal fastigheter i Skellefteå kommun. Uppdraget är att bidra till ett aktivt Skellefteå, som utvecklas, växer och tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Företaget ägs av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun.

– Affären med Nyhléns Hugosons visar på bredden av tillväxt som sker, i allt från stora industrietableringar till livsmedelsproduktion, säger Åsa Andersson, vd.


Lediga Lokaler