Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ett aktivt Skellefteå som utvecklas, växer och tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det gör vi genom att tillhandahålla lokaler för näringslivet och andra verksamheter som är strategiskt viktiga för samhällsutvecklingen. Genom detta är vi en resurs för en hållbar och långsiktig utveckling av platsen Skellefteå.

Sedan 1963 har Skellefteå Industrihus byggt upp ett stort och varierat bestånd av fastigheter med både små och stora företag som hyresgäster. Vårt fastighetsbestånd består av allt från industrilokaler till kontorshus och utbildningslokaler. Bland annat äger Skellefteå Industrihus alla byggnader på Campus Skellefteå som är navet för den högre utbildningen i kommunen.

Företaget ägs till 100% av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun.
 

Våra lokaler och fastigheter

Skellefteå Industrihus äger, förvaltar och utvecklar ett 60-tal fastigheter. Den totala lokalytan ligger på cirka 285 000 kvadratmeter.

En förteckning över våra lokaler och fastigheter hittar du här››

Några aktuella projekt: 

Under våren står ett unikt industrihus i trä klart på Anderstorp. Detta nya koncept erbjuder en flexibel och effektiv lokallösning. Läs mer här››

På Campus Skellefteå uppförs en ny byggnad som från och med hösten 2017 ska inrymma T2 College, en spännande nysatsning på industri och träteknik. Läs mer här››

I januari 2017 invigdes innovationshuset The Great Northern där en stor del av den kreativa industrin samlats under ett tak. Läs mer här››

Kontaktperson
KontaktpersonRobert Lindberg, Vd
Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt
Fastighetschef
0910-73 56 22

Vår historia

1963 bildades det kommunala fastighetsbolaget Skellefteå Industrihus AB, som numera heter Fastighets AB Polaris. Initiativet togs gemensamt av näringslivet och kommunen. Det kommunala fastighetsbolaget arbetade med lokalisering av nya verksamheter och att skapa möjligheter för befintliga företag att växa. Ett av bolagets första uppdrag bestod i att utveckla och bygga upp Skellefteås nya industriområde i Hedensbyn, där ortens industrier kunde fortsätta att utvecklas. Sedan dess har Fastighets AB Polaris varit delaktig i många etableringar och utvecklingsarbeten.

1960–talet
Skellefteå Industrihus AB bildas. Bygger industrilokaler för den expanderande verkstadsindustrin.

1970–talet
Textilföretaget Algots etableras i Skellefteå. Databranschen börjar växa fram.

1980–talet
Ericsson Erisoft tar plats i Ursviken. Skellefteå Industrihus köper en superdator för 100 miljoner kronor.

1990–talet
Arbetet med att lokalisera högre utbildningar i Skellefteå ger frukt. Fastighets AB Polaris får i uppdrag att lösa universitetens behov av lokaler.

2000–talet
Fortsatt expansion på Campus Skellefteå. Fastigheten Entreprenören ger innovativa företag en hemvist.

2010–talet
Branschutveckling inom träbyggande. Fastighets AB Polaris bygger Sveriges första parkeringshus helt i trä. På Campus skapas ett kårhus med unik miljö. Kårhuset blir det första huset i Europa som är byggt med den specialutformade japanska träbyggnadstekniken ”Big frame”.

Kontaktperson
KontaktpersonRobert Lindberg, Vd
Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt
Fastighetschef
0910-73 56 22

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt och uthålligt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar och har välutbildade medarbetare som är väl medvetna om vilka åtgärder som krävs för att driva utvecklingen åt rätt håll.

I grunden för detta arbete har vi ett miljöledningssystem som grundar sig på en miljöpolicy.  För att kunna uppfylla policyn har vi tagit fram övergripande miljömål som brutits ner till mätbara mål.

Det handlar då bland annat om att:

  • Minska energiförbrukningen i våra fastigheter.
  • Minimera användningen av miljöförstörande ämnen i byggnadsmaterial.
  • Ta hand om inbyggda föroreningar i fastigheter genom att sanera där det behövs.
  • Ha en sund inomhusmiljö med bland annat bra ventilation och god ljudmiljö som uppfyller gällande normer.
  • Arbeta för en bra avfallshantering vid byggen och skapa förutsättningar för att hyresgästerna kan källsortera sitt avfall.
Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt, Fastighetschef
0910-73 56 22

Bolagsfakta

VD  Lindberg, Robert
Moderbolag Skellefteå Stadshus Aktiebolag
Org.nummer: 556086-8217
Telefon: 0910 - 73 56 20

Besöksadress
TRÄDGÅRDSGATAN 6
93131 Skellefteå

Faktureringsadress
Skellefteå Industrihus
Fakturor (referenskod)
Box 805
931 28 Skellefteå

Etablera i Skellefteå.

Upptäck fördelarna med Skellefteå.

Låt oss lösa lokalfrågan åt dig.

Latitude 64 ett företag med luft under vingarna.

Industrilokal för uthyrning i Skellefteå

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 56 20 (kontoret)
sih@skellefteaindustrihus.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Vardagar kl 07:00-16:00
tel. 0910-73 56 21.
Övrig tid hänvisas till
0910-106 25, SOS Alarm.

ADRESSER

Kontor
Stadshuset
Trädgårdsgatan 6
931 31 Skellefteå

Driftskontor
Mullbergsvägen 11A
931 37 Skellefteå

Faktureringsadress
Skellefteå Industrihus
Fakturor (referenskod)
Box 805
931 28 Skellefteå

DRIFTKONTORET

Fredrik Pettersson
0910-73 72 57
Nils-Johan Burström
Alexander Lundqvist
Alexander LundqvistDrifttekniker
Martin Norén
Martin NorénDrifttekniker
Christer Arnell
Christer ArnellDrifttekniker
Thomas Axelsson
Thomas AxelssonDrifttekniker

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Niklas Hellsten
0910-73 50 56
Lena Ökvist
Lena ÖkvistHandläggare
0910-73 50 51

UTHYRNING OCH FÖRVALTNING

Fredrik Löfstedt
Fredrik LöfstedtFastighetschef
0910-73 56 22
Tomas Wikström
Tomas WikströmFörvaltningsingenjör
0910-73 56 37
Leif Hedlund
Leif HedlundFörvaltningsingenjör
0910-73 56 38
Robert Lundström
Robert LundströmFörvaltningsingenjör
0910-73 56 36

Kontakt

KONTOR: 0910-73 56 20

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››


AKUTA FEL

Vardagar kl 07:00 - 16:00 tel 0910-73 56 21.

Övrig tid hänvisas till 0910-106 25, SOS Alarm.

skelleftea logo