Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ett aktivt Skellefteå som utvecklas, växer och tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det gör vi genom att tillhandahålla lokaler för näringslivet och andra verksamheter som är strategiskt viktiga för samhällsutvecklingen. Genom detta är vi en resurs för en hållbar och långsiktig utveckling av platsen Skellefteå.

Sedan 1963 har Skellefteå Industrihus byggt upp ett stort och varierat bestånd av fastigheter med både små och stora företag som hyresgäster. Vårt fastighetsbestånd består av allt från industrilokaler till kontorshus och utbildningslokaler. Bland annat äger Skellefteå Industrihus alla byggnader på Campus Skellefteå som är navet för den högre utbildningen i kommunen.

Företaget ägs till 100% av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun.
 

Våra lokaler och fastigheter

Skellefteå Industrihus äger, förvaltar och utvecklar 17 fastigheter. Den totala lokalytan ligger på cirka 113 000m².

En förteckning över våra lokaler och fastigheter hittar du här›› 

 
Kontaktperson
KontaktpersonHelena Markgren, Vd
0910-73 65 01

Vår historia

1963 bildades det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris, som numera heter Skellefteå Industrihus AB. Initiativet togs gemensamt av näringslivet och kommunen. Det kommunala fastighetsbolaget arbetade med lokalisering av nya verksamheter och att skapa möjligheter för befintliga företag att växa. Ett av bolagets första uppdrag bestod i att utveckla och bygga upp Skellefteås nya industriområde i Hedensbyn, där ortens industrier kunde fortsätta att utvecklas. Sedan dess har Fastighets AB Polaris varit delaktig i många etableringar och utvecklingsarbeten.

1960–talet
Skellefteå Industrihus AB bildas. Bygger industrilokaler för den expanderande verkstadsindustrin.

1970–talet
Textilföretaget Algots etableras i Skellefteå. Databranschen börjar växa fram.

1980–talet
Ericsson Erisoft tar plats i Ursviken. Skellefteå Industrihus köper en superdator för 100 miljoner kronor.

1990–talet
Arbetet med att lokalisera högre utbildningar i Skellefteå ger frukt. Fastighets AB Polaris får i uppdrag att lösa universitetens behov av lokaler.

2000–talet
Fortsatt expansion på Campus Skellefteå. Fastigheten Entreprenören ger innovativa företag en hemvist.

2010–talet
Branschutveckling inom träbyggande. Fastighets AB Polaris bygger Sveriges första parkeringshus helt i trä. På Campus skapas ett kårhus med unik miljö. Kårhuset blir det första huset i Europa som är byggt med den specialutformade japanska träbyggnadstekniken ”Big frame”.

Fastighets AB Polaris blir under våren 2017 Skellefteå Industrihus, en ny grafisk profil lanseras och ett nytt tänk kring verksamheten introduceras. Läs mer här›› 

Skellefteå Industrihus bygger ett nytt koncept, ett unikt industrihus i trä. Förutom att industrihuset innehåller många smarta och flexibla lokallösningar så har huset även utrustats med en unik solcellsanläggning som försörjer huset med hållbar solenergi. Läs mer här››

Kontaktperson
KontaktpersonHelena Markgren, Vd
0910-73 65 01

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt och uthålligt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar och har välutbildade medarbetare som är väl medvetna om vilka åtgärder som krävs för att driva utvecklingen åt rätt håll.

I grunden för detta arbete har vi ett miljöledningssystem som grundar sig på en miljöpolicy.  För att kunna uppfylla policyn har vi tagit fram övergripande miljömål som brutits ner till mätbara mål.

Det handlar då bland annat om att:

  • Minska energiförbrukningen i våra fastigheter.
  • Minimera användningen av miljöförstörande ämnen i byggnadsmaterial.
  • Ta hand om inbyggda föroreningar i fastigheter genom att sanera där det behövs.
  • Ha en sund inomhusmiljö med bland annat bra ventilation och god ljudmiljö som uppfyller gällande normer.
  • Arbeta för en bra avfallshantering vid byggen och skapa förutsättningar för att hyresgästerna kan källsortera sitt avfall.
Kontaktperson
KontaktpersonHelena Markgren, Vd
0910-73 65 01

Bolagsfakta

VD Markgren, Helena 
Moderbolag Skellefteå Stadshus Aktiebolag
Org.nummer: 556086-8217
Telefon: 0910- 73 70 00

Besöksadress
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå

Faktureringsadress
EDI
Skellefteå Industrihus AB

GLN: 7340109100717
VAN-operatör Tieto Sverige
Peppol ID: 0007: 5560868217

PDF
fakturor@skellefteaindustrihus.se

Etablera i Skellefteå

Upptäck fördelarna med Skellefteå.

Låt oss lösa lokalfrågan åt dig.

Lantmäteriet expanderar och flyttar till Campus Skellefteå

Industrilokal för uthyrning i Skellefteå

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 70 00 
info@skebosih.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Tel. 0910-73 70 00 alla tider på dygnet.

ADRESSER

Kontor 
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå

Drift och service
Skeppargatan 12
931 30 Skellefteå

Faktureringsadress
EDI
Skellefteå Industrihus AB

GLN: 7340109100717
VAN-operatör Tieto Sverige
Peppol ID: 0007: 5560868217

PDF
fakturor@skellefteaindustrihus.se

KUND OCH MARKNAD

Anna Ersson
Anna ErssonKund och marknadschef
0910-73 65 10
Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23
Petter Holmgren
Petter HolmgrenKundansvarig
0910-73 65 22

EKONOMI OCH LEDNING

Helena Markgren
0910-73 65 01
Petter Westerlund
Petter WesterlundFastighet- och teknikchef
0910- 73 65 29
Leif Lindgren
Leif LindgrenInköpsansvarig
0910- 73 65 15
Cathrine Gustafsson
0910-73 65 06

Kontakt

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

 

AKUTA FEL

Tel. 0910-73 70 00  alla tider på dygnet.

skelleftea logo