I maj flyttar Lantmäteriet, som idag är Skellefteå Industrihus hyresgäster i fastigheten Ekorren, in i nya lokaler på Campus Skellefteå. Anledningen är att myndigheten utökar antalet anställda i Skellefteå med 20 personer.

– Idag är vi 15 personer i Skellefteå som arbetar med fastighetsinskrivning. När vi nu även får hand om ärenden som rör fastighetsbildning blir vi 35, berättar Anneli Rönnlund, funktionschef hos Lantmäteriet i Skellefteå.

Fastighetsbildning handlar till exempel om avstyckning av tomter. Det är mer än 20 år sedan Lantmäteriet hade den typen av verksamhet i Skellefteå.

Rekryteringen av de nya medarbetarna pågår för fullt. En av anledningarna till att Lantmäteriet gör den här satsningen just i Skellefteå är att man tror att det är möjligt att finna kvalificerade medarbetare på en ort som ligger mitt mellan två universitet.
– Och det verkar stämma. Vi har fått in många ansökningar av hög klass så det finns ett bra urval av kunnigt folk, säger Anneli Rönnlund.

Linda Edgren, divisionschef inom Lantmäteriet, konstaterar att det i Skellefteå också finns andra myndigheter med juridiska handläggarjobb och ett flertal större privata aktörer inom fastighetsbranschen.
– Det är en miljö som ger oss goda möjligheter att säkra en långsiktig kompetensförsörjning, berättar hon.

Illustration: Collage Arkitekter

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Valet av ny lokal i Skellefteå gjordes efter en upphandlingsprocess.

– En viktig anledning till att valet föll på Skellefteå Industrihus och deras lokal på Campus Skellefteå var att de kunde erbjuda oss stor flexibilitet i utformningen av kontorslokalerna, säger Anneli.

Lantmäteriet har valt att satsa på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta arbetssätt praktiseras redan på Lantmäteriets nya Stockholmskontor i Hammarby Sjöstad där 85 medarbetare håller till. Tanken är att på alla kontor som byter lokal ska man arbeta aktivitetsbaserat.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att ingen medarbetare har ett eget skrivbord. Istället är det arbetsuppgiften som bestämmer var man sitter.

– Vi har bland annat hälsat på hos Skellefteå kommun som valt den modellen. Idag arbetar vi i team med 3-4 personer i varje rum, men nu blir det ännu större rörlighet bland medarbetarna, säger Anneli.

I Skellefteå ska man ha sex zoner som är anpassade efter olika behov.
– Det kommer till exempel att finnas en tyst zon, en med låg samtalston och andra zoner där det är OK att prata. Det kommer både att finnas enskilda rum och projektrum, avslutar Anneli Rönnlund. 

Lediga Lokaler