I det stora industrihuset som Foco 1964 uppförde på Hedensbyns industriområde i Skellefteå bereds nu plats för samhällsbyggnadsförvaltningen, Skellefteå buss och räddningstjänsten.
– Vi valde att inte riva byggnaden utan istället behålla stora delar av stommen, vilket är en stor miljövinst, säger Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Företaget Foco startades 1932 i Ostvik när den första prototypen på en hydraulisk lastbilstipp tillverkades, en produkt som Boliden efterfrågade. Året därpå flyttades Focos verksamhet till Skellefteå. Nästa genombrott var när en hydraulisk fordonskran lanserades 1948 och 1950 konstruerades den första hydrauliska timmerlyftaren.

1964 uppfördes fabriken på Hedensbyns industriområde vilken sedan byggts ut i flera etapper till dagens cirka 20 000 kvadratmeter. Som mest arbetade 652 personer här.

2006 kom det indiska företaget Wipro in som ägare. Då jobbade 262 personer i fabriken. I spåren av finanskrisen lades produktionen ner och kvar blev utvecklingscentret med ett 30-tal medarbetare.

– 2016 köpte vi fastigheten och Wipro flyttade sitt utvecklingscenter till ett industrihus som Skellefteå Industrihus äger på Mullbergets industriområde, berättar Fredrik Löfstedt.  

 Skellefteå Industrihus äger Mullbergets industriområde

En febril aktivitet 

I Wiprohuset, eller Fabriken som den nu döpts om till, pågår en febril aktivitet.

– Det här är ett mycket komplext projekt innefattande ombyggnad, nybyggnad och mycket installationsteknik, konstaterar Fredrik.

Ett flertal entreprenörer med totalentreprenören Fastec i spetsen arbetar i första skedet med att göra klart de lokaler som samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha.

– De ska stå färdiga för inflyttning vid årsskiftet 2017-2018. Då flyttar förvaltningen all verksamhet från sina lokaler i fastigheten Nyponet på Morön, vilken ska rivas för att bereda plats för Floraskolan som kommer att ha cirka 1000 elever.

Därefter inleds arbetet med Skellefteå buss nya lokaler. Här är det årsskiftet 2018-2019 som gäller. Förutom nya lokaler kommer de även att kunna använda verkstaden på Nyponet som flyttas från Morön till Fabriken.

– På den attraktiva tomten på Norra Järnvägsgatan där Skellefteå buss håller till idag kan man efter deras flytt skapa helt nya spännande verksamheter.

Sista etappen utgörs av räddningstjänstens nya lokaler som beräknas vara färdiga under våren 2019. De håller idag till på Solbacken.

Även andra delar av Fabrikens tomt, som totalt uppgår till cirka 70 000 kvadratmeter, kan användas för etablering av nya industrilokaler.

– Vi är mycket glada över att vara med på den här rockaden som är en viktig pusselbit i bygget av framtidens Skellefteå, avslutar Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg. 

Lediga Lokaler