Skellefteå Industrihus har sålt huvuddelen av sitt fastighetsbestånd till NP3 som tillträder fastigheterna den 1 november 2021.

De fastigheter som blir kvar hos Skellefteå Industrihus är Östra Navet, Campus Skellefteå, The Great Northern, kontorshuset Svalan, fastigheterna längs Södra Järnvägsgatan, parkeringshusen Renen och Ekorren samt skollokalerna på Brännan.

De hyresgäster som är berörda av försäljningen har fått brev med information från NP3 om vad som gäller framöver. Vi på Skellefteå Industrihus vill tacka er för vår tid tillsammans och hoppas att ni ska trivas med er nya hyresvärd.


Lediga Lokaler