Det börjar närma sig jul och ett minst sagt annorlunda år går mot sitt slut.

Det har varit ett år där vi alla har tvingats ställa om, lära oss att navigera snabbt och ta beslut med ett större mått av osäkerhet än tidigare. För oss på SIH har det också varit ett intensivt och spännande år på många sätt. Skellefteå växer som aldrig förr och efterfrågan på våra lokaler är stor.

Vi hjälper nya företag att etablera sig och växa här i Skellefteå och vi arbetar tillsammans med våra befintliga hyresgäster för att på bästa sätt hitta bra lösningar för framtida behov av flexibilitet, storlek och läge på lokaler. Industrihus är den största aktören för verksamhetslokaler i Skellefteå. Att vi dessutom är ett kommunalägt bolag gör att vi har ett stort ansvar att agera professionellt. Vi vill att våra hyresgäster ska kunna utvecklas samtidigt som vi också vill ge privata fastighetsägare en möjlighet att växa och investera. Vi arbetar därför kontinuerligt med att se över våra hyresvillkor för att säkra att de ligger i linje med marknadens utveckling. Det arbetet kommer att fortsätta under nästa år.

Inför 2021 ser vi fram emot att kontorshuset Svalan ska stå klart för inflyttning, ett hus som kombinerar en hållbar profil med ett fantastiskt läge. Vi har tecknat avtal på hälften av ytorna så det finns fortfarande möjlighet att hitta verksamhetsanpassade kontorsytor i fastigheten.

Det kommer även att hända mycket kring Campus Skellefteå. Området ska utvecklas och bli ett självklart nav för utbildning, forskning, innovation och samarbete mellan näringsliv och akademi. Vår roll är att bidra till fler attraktiva studiemiljöer och det planeringsarbete som inleddes i år intensifieras under nästa år.

SIH som bolag har också utvecklats under året som gått. Vår gemensamma organisation med Skebo har landat och vi har hittat nya värdeskapande arbetsformer. Vi har under året fått en ny styrelseordförande, Åsa Etelämäki, och landat en ny affärsplan med fokus på framtiden.

Det är med stor tillförsikt vi tar oss an det nya året och jag ser fram emot ett fint samarbete även under 2021. Jag önskar er alla en avkopplande och skön julledighet.

Vänligen
Åsa Andersson