På Hedensbyns industriområde genomför Skellefteå Industrihus ett projekt som gör det möjligt med en rockad i rekordformat av kommunens lokaler. Det handlar om ombyggnationen av Wipros gamla fabrikslokaler på 19 000 kvadratmeter och ett nybygge på 15 000 kvadratmeter. Namnet på den nya skapelsen är ”Fabriken”.

Det är anrika lokaler som nu renoveras och byggs om. Här byggde nämligen verkstadsföretaget Foco sin nya fabrik 1964. Företaget hade startats 1932 av bröderna Forslund som utvecklat en hydraulisk lastbilstipp.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan fabriksbygget, lokalerna har byggts ut i etapper och som mest arbetade cirka 600 personer i fabriken. 2006 kom det indiska företaget Wipro in som ägare. I spåren av finanskrisen lades produktionen ner och kvar blev utvecklingscentret, ett säljkontor och ett laboratorium. Verksamheter som nu flyttat till andra lokaler på Mullbergets industriområde.

Skellefteå Industrihus köpte fastigheten i Hedensbyn, först i syfte att den skulle kunna användas vid etableringar av datacenter, men sedan ändrades planen till den nu aktuella rockaden av kommunala verksamheter.

– I september 2016 påbörjade vi bygget med Fastec som totalentreprenör och under hösten 2019 ska allt vara klart. Totalkostnaden beräknas till cirka 367 miljoner kronor, berättar Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

I lokalerna bereds nu plats för samhällsbyggnadskontorets verksamhet som tidigare fanns i kvarteret Nyponet på Morön, Skellefteå buss som håller till på Norrböle, Sotningsväsendet som finns på Mullberget och Räddningstjänsten som har sina lokaler på Solbacken. Även dagverksamheten Utisam, som idag finns på Hammarängens industriområde, flyttar in här. Det byggs också en lokal för en restaurang i huset.

– När allt är klart kommer cirka 400 personer att arbeta i Fabriken, säger Fredrik.

Personalen från Nyponet flyttade in i den östra delen av byggnaden i april.

– Spolhallen för tunga fordon var då också klar och samhällsbyggnads verkstad kan tas i bruk i september. Spolhallen kommer även att användas av Skellefteå Buss som där ska göra ca 10 000 busstvättar per år. Den verksamheten ska senare läggas ut på en privat entreprenör som då även kan sälja tvätt-tjänsterna externt.

Rivningen av lokalerna i kvarteret Nyponet påbörjades tidigare i maj och här ska den nya Floraskolan uppföras.

Enligt tidsplanen kommer Skellefteå buss kunna flytta in i Fabriken vid årsskiftet 2018-2019 och Räddningstjänsten under hösten 2019.

– När det gäller tidplanen för Räddningstjänstens flytt hänger den på när Trafikverket är klara med den nya cirkulationsplatsen på Skelleftehamnsleden, berättar Fredrik.

I köpet av fastigheten ingick också mark intill fabriksbyggnaden.

– Här pågår planarbetet för fullt och vi räknar med att det ska finnas plats för 5-10 nya industritomter. Det finns redan företag som hört av sig och vill etablera sig här, avslutar Fredrik Löfstedt.

 

Lediga Lokaler