För hyresgäster

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst

Vi ser verkligen fram emot att få er som hyresgäst. Det är mycket att tänka på i samband med att man flyttar in. Nedan har vi sammanställt en lista med några saker som kan vara bra att gå igenom. Har ni frågor eller behöver ni hjälp med något annat i samband med inflyttningen är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontaktpersoner i samband med inflyttning hittar ni nedan.

Checklista vid inflyttning

Adressändring
Anmäl adressändring och uppdatera egna adressregister, informationsmaterial och hänvisningar.

Se över posthantering
Exempelvis gällande postbox och brevlåda.

Skyltning
Kontakta oss för eventuella möjligheter till fasad- och hänvisningsskyltning. Tänk på att vissa fasadskyltar kräver bygglov.

Lås, nycklar och passerkort
Tänk igenom behovet utifrån er verksamhet. Ev. beställning av nya nycklar/passerkort till medarbetare görs vis kundservice på telefon 0910-73 70 00.  

Larm och bevakning
Teckna avtal för eventuell bevakning eller larm.

Brand
Installera brand och utrymningslarm. Kontrollera att övrigt erfordrat brandskydd finns i lokalen.

Telefoni och data
Beställ abonnemang för telefoni och datatrafik. Kontrollera tekniken i lokalen så att den matchar behoven.

Försäkringar
Teckna nödvändiga försäkringar med ert försäkringsbolag.

Städning
Teckna avtal för städning av lokalen.

Avfallshantering och återvinning
Boka och teckna avtal för avfallshämtning och återvinning.

Övrigt
Teckna avtal för exempelvis kaffemaskin, frukt eller annan service.

Övrig viktig information

Fakturering av el
Vi fakturerar el på samma avi som hyran. Det är en preliminär uppskattning av tidigare förbrukning, slutavläsning görs andra kvartalet varje år. 

Hur vi informerar
Ibland är det viktigt för oss att snabbt nå dig som hyresgäst med information. Det kan till exempel gälla akuta arbeten i din fastighet som påverkar dig. Vår prioriterade kanal för allt som rör din fastighet är e-post.

Det är viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till en eller gärna två kontaktpersoner hos er. Ändrar ni kontaktperson vill vi att ni meddelar Elin Almqvist.

Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23

Laddning av elbil

Som ett led i Skellefteå Industrihus klimatsatsning och vilja att bidra till ett hållbart samhälle vill vi nu förenkla för våra hyresgäster genom att tillhandahålla laddningsplats.

Där det är tekniskt möjligt kan vi nu erbjuda våra hyresgäster tillgång till laddning av elbil via en laddbox som monteras på den befintliga motorvärmarstolpen. Förutsättningen för att kunna ladda sin elbil är alltså att man hyr en bilplats med motorvärmarstolpe.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att laddning inte sker i ett vanligt eluttag i till exempel garage, det kan vara farligt då det finns risk för överhettning. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är oftast inte gjorda för den långvariga höga belastning som elbilsladdning medför. Skellefteå Industrihus investerar därför i en säker laddlösning från Garo.

Laddbox Garo: GLB
  • 10 ampere, 1 fas
  • Pris: 2 000 kr i engångskostnad + 600 kr/mån för el och hyra av laddbox. Laddkabel står hyresgäst för själv.
  • Har hyresgästen eget elabonnemang blir priset 2 000 kr i engångskostnad + 350 kr/mån för hyra av laddbox. Laddkabel står hyresgäst för själv.
  • Bindningstiden för tilläggsavtalet med elbilsladdning är 1 år därefter förlängs avtalet automatiskt med 1 månads uppsägningstid.
  • Vi som hyresvärd ansvarar för funktion av laddboxen där du felanmäler den på vanligt sätt.


Handläggningstiden från beställning till installerad laddningsplats är ca 8 veckor.
 Vid intresse, kontakta Skellefteå Industrihus på telefon 0910-73 70 00.

Lokalrådgivning

Vår syn är att lokaler ska vara anpassade efter verksamheten, inte tvärt om. Lokalen ska dessutom fungera ur många olika perspektiv och för olika ändamål.  Att välja en ny lokal eller utveckla en befintlig är därför ibland en komplicerad process. Men med rätt strategi och smarta val kan rätt lokaler vara en investering som ger enorma fördelar för verksamheten.

Med den erfarenhet vi har skaffat oss under åren kan vi hjälpa och stödja dig i denna process. Tillsammans arbetar vi fram en lokalstrategi som motsvarar era behov.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23

Lokalanpassning

Vi vet att över tid förändras ett företags olika behov. Detta kan så klart också gälla vilket lokalbehov man har. Att anpassa befintliga lokaler kan i många fall vara en fördel före att titta efter nya lokaler. Om ni har funderingar på att förändra era lokaler för att bättre passa era behov så hjälper vi naturligtvis till med det. 

Att genomföra ett förändringsarbete av en lokal är ofta ett ganska resurskrävande arbete som förutsätter att man gör ett grundligt förarbete för att kunna planera ett genomförande. För oss är det viktigt att en förändring blir hållbar, både från våra kunders och vårt perspektiv.

Innan vi startar en dialog lokalanpassning är det bra om ni så konkret som möjligt kan beskriva era behov, exempelvis behov av mer lokalyta eller specifika funktioner. På så sätt kan vi tillsammans mer diskutera fram en lösning som möter era behov.

Kontaktperson
KontaktpersonAnna Ersson
Kund och marknadschef  
0910-73 65 10

Avflyttning

Det är mycket att tänka på i samband med en flytt. När ni bestämt att ni ska flytta vill vi därför att ni bokar ett möte med oss så att vi gemensamt kan gå igenom vad som gäller och vilka rutiner som finns. Vi ber er också läsa igenom ert hyresavtal där det finns mer information angående utflyttning.

I samband med flytten kommer vi även att tillsammans med er gå igenom och besikta lokalen. Vi hör av oss till er ca 2 veckor innan utflyttning för tidsbokning.

Vi vill samtidigt i och med detta passa på att tacka er för den tid ni varit hyresgäst hos oss och önskar er lycka till i framtiden.

Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23

Dataskyddsförordningen (GDPR)

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå Industrihus, sparas i datasystem. Registreringen görs för att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör.

Under hyresförhållandet
De personuppgifter som lämnas till hyresvärden i samband med undertecknande av hyresavtal kommer behandlas i den utsträckningen som behövs för att fullgöra avtalet och administrera våra skyldigheter som hyresvärd. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas t ex kontaktpersoner, uppgifter om betalningsförsummelser och störningar från er verksamhet. Era personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för att vårt berättigande intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Skellefteå Industrihus som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå Industrihus behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

 
För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Snart dags för invigning av T2 College

t2_collage.jpg

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 70 00 
info@skebosih.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Tel. 0910-73 70 00 alla tider på dygnet.

ADRESSER

Kontor 
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå

Drift och service
Skeppargatan 12
931 30 Skellefteå

Faktureringsadress
EDI
Skellefteå Industrihus AB

GLN: 7340109100717
VAN-operatör Tieto Sverige
Peppol ID: 0007: 5560868217

PDF
fakturor@skellefteaindustrihus.se

KUND OCH MARKNAD

Anna Ersson
Anna ErssonKund och marknadschef
0910-73 65 10
Ein Almqvist
Ein AlmqvistKundansvarig
0910-73 65 23
Petter Holmgren
Petter HolmgrenKundansvarig
0910-73 65 22

EKONOMI OCH LEDNING

Helena Markgren
0910-73 70 00
Petter Westerlund
Petter WesterlundFastighet- och teknikchef
0910- 73 65 29
Leif Lindgren
Leif LindgrenInköpsansvarig
0910- 73 65 15
Cathrine Gustafsson
0910-73 65 06

Kontakt

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

 

AKUTA FEL

Tel. 0910-73 70 00  alla tider på dygnet.

skelleftea logo