För hyresgäster

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst

Vi ser verkligen fram emot att få er som hyresgäst. Innan ni flyttar in vill vi träffa er för att gå igenom det vi kommit överens om i hyresavtalet. Vi kontaktar er för bokning av detta möte.

Det är mycket att tänka på i samband med att man flyttar in. Nedan har vi sammanställt en lista med några saker som kan vara bra att gå igenom. Har ni frågor eller behöver ni hjälp med något annat i samband med inflyttningen är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontaktpersoner i samband med inflyttning hittar ni nedan.

Checklista vid inflyttning

Adressändring
Anmäl adressändring och uppdatera egna adressregister, informationsmaterial och hänvisningar.

Se över posthantering
Exempelvis gällande postbox och brevlåda.

Skyltning
Kontakta oss för eventuella möjligheter till fasad- och hänvisningsskyltning. Tänk på att vissa fasadskyltar kräver bygglov.

Lås, nycklar och passerkort
Tänk igenom behovet utifrån er verksamhet. Ev. beställning av nya nycklar/passerkort till medarbetare görs vis kundservice på telefon 0910-73 56 21.  

Larm och bevakning
Teckna avtal för eventuell bevakning eller larm.

Brand
Installera brand och utrymningslarm. Kontrollera att övrigt erfordrat brandskydd finns i lokalen.

Telefoni och data
Beställ abonnemang för telefoni och datatrafik. Kontrollera tekniken i lokalen så att den matchar behoven.

Försäkringar
Teckna nödvändiga försäkringar med ert försäkringsbolag.

Städning
Teckna avtal för städning av lokalen.

Avfallshantering och återvinning
Boka och teckna avtal för avfallshämtning och återvinning.

Övrigt
Teckna avtal för exempelvis kaffemaskin, frukt eller annan service.

Övrig viktig information

Fakturering av el
Vi fakturerar el på samma avi som hyran. Det är en preliminär uppskattning av tidigare förbrukning, slutavläsning görs andra kvartalet varje år. 

Hur vi informerar
Ibland är det viktigt för oss att snabbt nå dig som hyresgäst med information. Det kan till exempel gälla akuta arbeten i din fastighet som påverkar dig. Vår prioriterade kanal för allt som rör din fastighet är e-post.

Det är viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till en eller gärna två kontaktpersoner hos er. Ändrar ni kontaktperson vill vi att ni meddelar Lena Ökvist.

 

Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Pettersson
Driftschef
0910-73 72 57
Kontaktperson
Kontaktperson Lena Ökvist
Kundservice
0910-73 50 51
Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt
Fastighetschef
0910-73 56 22

Lokalrådgivning

Vår syn är att lokaler ska vara anpassade efter verksamheten, inte tvärt om. Lokalen ska dessutom fungera ur många olika perspektiv och för olika ändamål.  Att välja en ny lokal eller utveckla en befintlig är därför ibland en komplicerad process. Men med rätt strategi och smarta val kan rätt lokaler vara en investering som ger enorma fördelar för verksamheten.

Med den erfarenhet vi har skaffat oss under åren kan vi hjälpa och stödja dig i denna process. Tillsammans arbetar vi fram en lokalstrategi som motsvarar era behov.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt, Fastighetschef
0910-73 56 22

Lokalanpassning

Vi vet att över tid förändras ett företags olika behov. Detta kan så klart också gälla vilket lokalbehov man har. Att anpassa befintliga lokaler kan i många fall vara en fördel före att titta efter nya lokaler. Om ni har funderingar på att förändra era lokaler för att bättre passa era behov så hjälper vi naturligtvis till med det. 

Att genomföra ett förändringsarbete av en lokal är ofta ett ganska resurskrävande arbete som förutsätter att man gör ett grundligt förarbete för att kunna planera ett genomförande. För oss är det viktigt att en förändring blir hållbar, både från våra kunders och vårt perspektiv.

Innan vi startar en dialog lokalanpassning är det bra om ni så konkret som möjligt kan beskriva era behov, exempelvis behov av mer lokalyta eller specifika funktioner. På så sätt kan vi tillsammans mer diskutera fram en lösning som möter era behov.

Kontaktperson
KontaktpersonFredrik Löfstedt, Fastighetschef
0910-73 56 22

Avflyttning

Det är mycket att tänka på i samband med en flytt. När ni bestämt att ni ska flytta vill vi därför att ni bokar ett möte med oss så att vi gemensamt kan gå igenom vad som gäller och vilka rutiner som finns. Vi ber er också läsa igenom ert hyresavtal där det finns mer information angående utflyttning.

I samband med flytten kommer vi även att tillsammans med er gå igenom och besikta lokalen. Vi hör av oss till er ca 2 veckor innan utflyttning för tidsbokning.

Vi vill samtidigt i och med detta passa på att tacka er för den tid ni varit hyresgäst hos oss och önskar er lycka till i framtiden.

Kontaktperson
KontaktpersonLeif Hedlund
Förvaltningsingenjör
0910-73 56 38
Kontaktperson
KontaktpersonTomas Wikström
Förvaltningsingenjör
0910-73 56 37
Kontaktperson
KontaktpersonRobert Lundström
Förvaltningsingenjör
0910-73 56 36

Snart dags för invigning av T2 College

t2_collage.jpg

Kontakta oss

TELEFON OCH E-POST

0910-73 56 20 (kontoret)
sih@skellefteaindustrihus.se

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››

Akuta fel
Vardagar kl 07:00-16:00
tel. 0910-73 56 21.
Övrig tid hänvisas till
0910-106 25, SOS Alarm.

ADRESSER

Kontor
Stadshuset
Trädgårdsgatan 6
931 31 Skellefteå

Driftskontor
Mullbergsvägen 11A
931 37 Skellefteå

Faktureringsadress
Skellefteå Industrihus
Fakturor (referenskod)
Box 805
931 28 Skellefteå

DRIFTKONTORET

Fredrik Pettersson
0910-73 72 57
Nils-Johan Burström
Alexander Lundqvist
Alexander LundqvistDrifttekniker
Martin Norén
Martin NorénDrifttekniker
Christer Arnell
Christer ArnellDrifttekniker
Thomas Axelsson
Thomas AxelssonDrifttekniker

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Niklas Hellsten
0910-73 50 56
Lena Ökvist
Lena ÖkvistHandläggare
0910-73 50 51

UTHYRNING OCH FÖRVALTNING

Fredrik Löfstedt
Fredrik LöfstedtFastighetschef
0910-73 56 22
Tomas Wikström
Tomas WikströmFörvaltningsingenjör
0910-73 56 37
Leif Hedlund
Leif HedlundFörvaltningsingenjör
0910-73 56 38
Robert Lundström
Robert LundströmFörvaltningsingenjör
0910-73 56 36

Kontakt

KONTOR: 0910-73 56 20

SERVICE OCH FELANMÄLAN

Serviceanmälan ››


AKUTA FEL

Vardagar kl 07:00 - 16:00 tel 0910-73 56 21.

Övrig tid hänvisas till 0910-106 25, SOS Alarm.

skelleftea logo