I mitten av april 2017 inledde Skellefteå Industrihus bygget av T2 Colleges lokaler på Campus Skellefteå och efter sportlovet i mars 2018 står lokalerna på 1 200 kvadratmeter klara att tas i bruk.

Tyréns har ritat huset och Hallströms har stått för byggandet.
– Den 26 januari är det dags för slutbesiktning och sedan ska T2 College sätta in maskinparken, berättar Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg.

Byggnaden, som har en nio meter hög fasad klädd i trämaterial, är tydligt indelad i en trädel, en metalldel och en för ny teknik och skapande. I lokalerna kommer industritekniska programmet T2 College, som hör till Baldergymnasiet och som drivs av företaget T2 College, ett dotterbolag till entreprenörskolan NoPlanB, att hålla till. Det är en nysatsning på industriteknisk gymnasieutbildning där kommunen tillsammans med näringslivet i regionen erbjuder en unik utbildning. Programmet bedrivs med inriktningen produkt- och maskinteknik.

Industritekniska programmet samarbetar mycket med den lokala branschen och stora delar av utbildningen i årskurs två och tre sker ute på företag. Den skolförlagda delen sker mestadels på T2 College.

Efter utbildningen kan eleven direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Industritekniska programmet erbjuds också som lärling. Det innebär att minst halva utbildningen är förlagd på ett företag.

 

Först med Svensk Gymnasielärling

Ett antal platser ges även som Svensk Gymnasielärling med lön som i Skellefteå är ett samarbete mellan Baldergymnasiet och Anderstorpsgymnasiet. Höstterminen 2017 erbjöd programmet tillsammans med industriföretagen Brokk och Leab lärlingsplatser. Skellefteå blev därmed först i landet med att sjösatta den nya utbildningsformen. Hösten 2018 kommer det också att finnas betalda lärlingsplatser och nu är även Boliden Gruv och Metso med i bilden.

Genom detta koncept får eleverna en månadslön under hela studietiden. Från början handlar det om 4 000 kronor i månaden, under andra året 8 000 kronor och tredje året är lönen uppe på 10 000 kronor. Dessutom får eleverna vanligt studiebidrag. Förutom samarbetet med företagen genomförs teoridelar på T2 College.

Bakom det nya konceptet med Svensk Gymnasielärling står industrimannen Carl Bennet som, i samarbete med förre Volvochefen Olof Persson, arbetsmarknadens parter och Skolverket, lanserat konceptet som har sin förebild i utbildningar vilka bland annat genomförs i Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Tanken är att eleven under tredje året klarar tempot i verkligheten och direkt kan gå in i produktionen med den senaste tekniken vid en eventuell anställning.

Lediga Lokaler