Sedan Strömsörsskolan i Skellefteå revs 1984 har det på den stora tomten, som ligger vackert belägen intill Skellefteälven bara funnits parkeringsplatser. Nu blir det en radikal förbättring när Skellefteå Industrihus bygger ett kontorshus med 500 platser och ett parkeringshus med lika många platser, samtidigt som Riksbyggen och Skebo tillför stadsdelen 200 nya lägenheter.

  

När skolan revs var tanken att en ny byggnad med samma arkitektur skulle uppföras på den platsen. Men kring detta uppstod en politisk långbänk och något bygge kom aldrig till stånd.

– Nu är det äntligen dags att förvandla detta område, som har stor potential att med sitt fina läge bli en promenadvänlig stadsmiljö, säger Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg. 

Eftersom området ligger alldeles intill E4 med sin intensiva trafik kommer kontorshuset och parkeringshuset att fungera som en barriär för bostadshusen.
– Vi satsar på mycket bra byggnadsmaterial och den allra senaste tekniken när gäller skapande av bra ljudmiljöer. Men det är inte lika strikta krav för kontorshus som för bostäder, berättar Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Fantastisk utsikt 

Kontors- och parkeringshuset kommer att börja byggas under 2017 och det ska vara klara att tas i bruk under 2020. Hälften av kontorsytan hyrs ut till näringslivet och den andra halvan kommer Skellefteå kommun att använda.

– Kontorshuset byggs i 3-5 våningar och delen ut mot älven får hela sju våningar. Det blir som ett torn med en fantastisk utsikt. Modernt trähusbyggande är det som gäller för kontorshuset medan parkeringshuset byggs i betong, säger Fredrik.

Så här kan vyn vara, sett från norr och ner mot älven. Skissen är ett förslag. Foto: Tema arkitekter 

 

Han konstaterar att blandningen av kontors- och bostadshus kommer att ge ett stadsliv i Strömsör både dag- och kvällstid. Mot älven kommer det att byggas ett torg med plats för restauranger, caféer och mindre butiker.
– Det här ger en helt ny bild av Skellefteå för den som kommer in mot staden söderifrån, avslutar Robert Lindberg. 

Så här kan vyn bli mot bostadshusen sett från älven och Viktoriabron. Skissen är ett förslag. Foto: Tema arkitekter 

Lediga Lokaler