Höstterminen 2017 startas Skellefteå Trä & Teknik College, T2, på Campus Skellefteå. Fastigheten på 1 200 kvadratmeter har ritats av Tyréns och byggs av Skellefteå Industrihus. Den kommer att hyras ut till entreprenörsutbildningen No Plan B, som ska driva T2.

Bakgrunden till satsningen är att det varit svårt att hålla liv i industri- och träprogrammen i Skellefteå och i Norsjö. Nu tar Skellefteå kommun, i nära samarbete med näringslivet i regionen, ett helt nytt grepp med den här utbildningen.
– I Skellefteå har vi världsledande företag inom trä- och industriteknik. Många av dem är engagerade i T2 College, berättar Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg.

Under första året läser eleverna en gemensam kurs som spänner över hela det industriella området och sedan får de specialisera sig på trä eller metall.
– Vi har tydligt delat in byggnaden, som innehåller mycket trä och glas, i en trädel, en metalldel och en för ny teknik och skapande. Här kommer de allra modernaste maskinerna på marknaden finnas att öva på, berättar Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Delar av utbildningen i årskurs två och tre sker ute på företag.

Lokalerna ska även vara öppna på kvällarna så att eleverna kan ”hänga” eller fortsätta med sitt skapande.
– Utbildningens själ är att skapa och förbättra produkter och produktionssystem, säger Fredrik.

Förutom gymnasieutbildningar kommer det i lokalerna även att erbjudas utbildning till vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningar, industrins egna utbildningar och högskoleutbildningar.
– Dessutom ska lokalerna kunna användas för makerspace, en rörelse som håller på att växa sig stark i Skellefteå, inte minst bland tjejer, berättar Fredrik.

Alla får jobb   

I Sverige kommer det att saknas 60 000 industriarbetare om man inte får fart på gymnasieutbildningarna.
– No Plan B har lovat att alla som fullföljer utbildningen får jobb. Eleverna ska efter åren här vara attraktiva på arbetsmarknaden både lokalt och globalt, berättar Robert Lindberg.

 – Att vi är med och gör den här banbrytande utbildningen möjlig ligger helt i linje med vårt uppdrag att utgöra en resurs för Skellefteås utveckling genom att vara aktiva och delaktiga i samhällsutvecklingen, avslutar Robert.

Lediga Lokaler