Lokalerna som tidigare rymde Brännanskolan i Skellefteå bygger Skellefteå Industrihus nu om för att passa Internationella Engelska Skolan som startar till hösten. Största jobbet handlar om att bygga ett nytt skolkök, en ny matsal och skolgård men det är mycket annat som också ska förändras och fräschas upp.

Frederik Granström är rektor för Internationella Engelska Skolan Skellefteå som är en friskola. Han var tidigare rektor för IES Hässelby Strand och valde att flytta till Skellefteå när det blev aktuellt att starta en skola här.
– Min fru kommer från Skellefteå och vi har varit mycket här hos hennes familj. Jag har alltid gillat stan och de vänliga och driftiga Skellefteborna. Det var nog jag som var mest sugen på att flytta hit, berättar han.

Frederik har mycket att stå i inför starten av skolan till höstterminen.
– Från början blir det tio klasser men på sikt kommer vi att ha 20 klasser och kommer att växa i antal klasser och elever varje år. Vi har ett kösystem på våra skolor och det enda sättet att få plats är att ställa sig i kön. Vi är snart 33 anställda, varav 20 lärare, där ett flertal kommer från bland annat Canada och från England.

Hälften av undervisningen kommer att genomföras på engelska av engelskspråkiga lärare och det har gått bra med rekryteringen av lärare från utlandet.
– De är intresserade av det svenska samhället och vårt sätt att bedriva undervisningen är en slags mix mellan det svenska och det anglosaxiska. Flera av lärarna är också mycket naturintresserade och ser fram emot att kunna åka skidor på vintern.

Ett av Frederik Granströms uppdrag har varit att ordna med bostäder åt de lärare som flyttar hit och det kommer även lärare från andra delar av landet som arbetat på skolor som drivs av IES.
– Jag har i stort sett kunna ordna bostäder åt alla så det känns bra. Alla kommer hit i sommar så nu gäller det att ge dem en bra introduktion om livet i Skellefteå.

Bara en entré

När det gäller byggnaden handlar det mycket om en allmän uppfräschning. På programmet står bland annat ny ventilation och el. Dessutom görs alla ytskikt om, det vill säga golvmattor, tak och väggar.
– Vi bygger en ny entré som kommer att finnas intill aulan. Det blir den enda ingången. Vi vill ha koll på att inga obehöriga kommer in på skolan. Det här ska vara en trygg miljö.

Varje morgon kommer Frederik att stå vid entrén och hälsa var och en av eleverna välkomna.

Eftersom skolan nu ska ha elever från förskoleklass till och med högstadiet ska man också förändra utemiljön så att delar av den passar för de mindre barnen.

Ombyggnationen av skolan sker i två etapper där Skellefteå Industrihus nu fokuserat på att få klart de delar som behövs för att rymma de första tio klasserna.
– Resten ska stå klart till årsskiftet men det blir först nästa höst som huskroppen vilken ska rymma ytterligare tio klasser kommer att tas i bruk, berättar Frederik Granström.

 

Starka värden

Den 27 april genomförde Engelska Skolan en introduktionsdag för de elever som ska börja på skolan.
– Vi fick då låna Morö Backe skola och eleverna fick testa hur en skoldag hos oss kan se ut.

Internationella Engelska Skolan drivs av starka värden. Grundläggande bland dessa är övertygelsen att utbildning och upplysning bildar nyckeln till framgång för ungdomar och framsteg för samhället.

– Vi har våra pelare som genomsyrar allt som vi gör. Dels ska vi säkra en lugn och trygg lärmiljö och dels ska eleverna lära sig fullt behärska det engelska språket, som är nyckeln till världen.

Frederik berättar att hos Engelska Skolan handlar det om “tough love”.
– Varje enskild elev ska mötas av höga akademiska förväntningar, oavsett elevens bakgrund, samt erövra normen av hårt arbete, även genom motstånd, för att nå sin fulla potential, avslutar han.

Internationella Engelska Skolan driver 35 grundskolor från Skellefteå i norr till Lund i söder, och även en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm. Totalt har de 25 600 elever och cirka 3000 anställda. Dessutom driver de skolor i Spanien och i England.

 

Lediga Lokaler