I kvarteret Renen uppför Skellefteå Industrihus det största parkeringshuset som någonsin byggts i Skellefteå. I sexvåningshuset, där fyra av våningarna ligger ovan jord, kommer det att finnas plats för cirka 480 bilar och i cykelgaraget ryms ett 80-tal cyklar.

Nu när ”Åsellshuset” rivits är det snart dags att sätta spaden i jorden.
– Parkeringshuset ska stå klart i november 2019, samtidigt som det är dags för inflyttning i de första nya bostadshusen på området, säger Skellefteå Industrihus fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Mot väster har byggnaden en grönskimrande glasfasad som skapar ett transparent och välkomnande hus samtidigt som det ger en modern och framtidsinriktad framtoning.
Den veckade glasfasaden gör att ljuset reflekteras och ger ett intressant ljusspel som kommer att förändras alltefter solljusets variationer och tid på dygnet.

Sockelvåningen mot trottoarer kläs in i med varmtonade breda träpaneler i hyvlad gran. ”Skyltfönster” skapar variation längs gatan och ger möjlighet till evenemangsskyltning. Det indragna mittpartiet markerar läget för den tidigare brandgatan i kvarteret. Nu utgör den huvudentré till husets cykelparkering.

Mot öster och parken visar huset en annan sida. Här är fasaden helt klädd i ett öppet träraster i värmebehandlad gran. En mjukare framtoning för att möta park och de gamla byggnaderna.

En varm stämning

De två nedersta våningarna, som rymmer 170 platser, kommer att kunna användas av boende i de nya lägenheterna som Skebo och Riksbyggen bygger och även av hyresgästerna i kontorshuset med 500 platser som Skellefteå Industrihus själva uppför.
– De övriga 310 parkeringsplatserna är till för allmänheten. I parkeringshuset kommer det även att finnas laddplatser för elbilar.

Skellefteå Industrihus har valt att satsa på en ljus interiör som ska skapa en varm stämning i parkeringshuset.
– Väggar och tak blir ljusa och vi har även valt en ljus golvbeklädnad, avslutar Fredrik Löfstedt.

  

Lediga Lokaler