Jannike Lindbergh är ansvarig för T2 College som till hösten startar i Skellefteå med tolv elever.
– Det handlar om en helt ny utbildning i industri- och träteknik där vi har ett mycket nära samarbete med flera världsledande företag i regionen, berättar hon.

På utbildningen, som hör till Baldergymnasiet, står T2 College som är ett dotterbolag till entreprenörskolan No Plan B, för de praktiska bitarna. Den kommer att genomföras i helt nya specialdesignade utbildningslokaler som Skellefteå Industrihus nu uppför på Campus Skellefteå. Byggnaden är tydligt indelad i en trädel, en metalldel och en för ny teknik och skapande.

– De blir färdiga först till vårterminens start men vi kör igång i höst i lokaler på Balderskolan och förskjuter vissa praktiska moment till 2018 när de nya lokalerna med hypermoderna maskiner finns på plats, säger Jannike Lindbergh. 

Hon konstaterar att Skellefteå är helt rätt ort att starta den här typen av utbildning på.
– Det finns så mycket kompetens hos företagen i regionen och nu när vi har dem med på tåget kan det här bli hur bra som helst.

De industritekniska utbildningar på gymnasienivå som tidigare genomförts i Skellefteå har främst inriktat sig på svetsning. De senaste åren har det inte funnits några sökande till dem. Det gäller också för utbildningarna i träteknik.
– Nu tar vi ett mycket bredare grepp där mer fokus ligger på modern CNC-teknik och programmering av robotar. Inom detta område fullständigt skriker industrin efter nya medarbetare.

Eleverna som går T2 College kommer både att få lära sig hantera manuella maskiner och större styrda produktionsmaskiner.
– De får bland annat bearbeta olika material och läsa ritningar och därefter tillverka produkter på ett säkert och miljömedvetet sätt.

På programmet står bland annat utbildning i produktutveckling och i CAD/CAM-teknik där datorbaserade ritningar överförs till datorstyrd produktion.
– Kunskaperna som de får kan leda till arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Jannike betonar att man kommer att ha en låg tekniktröskel så att det blir enkelt att komma igång. Att inspirerar kreativiteten är det allra viktigaste.
– Lokalerna ska även vara öppna på kvällarna så att eleverna kan fortsätta med sitt skapande om de vill i samarbete med Skellefteå makerspace här, säger hon. 

De första tre terminerna läser eleverna på T2 College och får prova på olika tekniker och material. Från termin fyra väljer de att inrikta sig genom val av företag där de gör sin APL, Arbetsplatsförlagt lärande.
– Förutom yrkeslärare kommer de att få ta del av spetskompetens kring ny teknik från företagen i regionen. 

Industritekniska programmet kan även läsas som lärling. Det innebär att minst halva utbildningen är förlagd på ett företag kopplat till programmet. 

Förutom den gymnasiala delen riktar sig T2 College också till vuxenutbildningen och de kan även erbjuda specialdesignade utbildningar för företag.
– Vi har tillsammans med vux satt igång en trätekniklärlingsutbildning hos Martinsons i Bygdsiljum med fokus på sågverksteknik och till hösten hoppas vi få igång en liknande utbildningar tillsammans med fler företag, avslutar Jannike Lindbergh.  

Lediga Lokaler