Den 1 september öppnar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, sitt nya kontor i Skellefteå. De flyttar då från centrala Stockholm till de lokaler på Nygatan där Lantmäteriet tidigare höll till. 

– Dessa lokaler passade oss perfekt så det behövs bara en enkel anpassning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet där med 18 medarbetare, säger Maria Lundmark, ny kanslichef hos MFoF.

Maria Lundmark var tidigare enhetschef hos Försäkringskassan i Skellefteå och tillhör de nyrekryterade som, tillsammans med generaldirektör Kristina Svartz och andra medarbetare som flyttar med från Stockholm, ska arbeta på denna myndighet.

– Vi håller nu också på att rekrytera en del nya medarbetare. Det handlar då både om utredare och jurister, berättar Maria.


Statlig närvaro i hela landet

Bakgrunden till flytten från Stockholm är att regeringen den 15 juni 2017 beslutade att MFoF ska omlokaliseras till Skellefteå. Idag har en klar majoritet av myndigheterna sitt huvudkontor i Stockholms län.

Civilminister Ardalan Shekarabi förklarar att denna flytt och även omlokaliseringen av andra myndigheter är att Sverige ska hålla ihop.

– Och för att det ska vara möjligt är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om att bidra till att det finns statliga jobb utanför storstäderna och att stärka medborgarnas och företagens tillgång till service, säger han.

MFoF arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. De är en kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden.

– Dessutom arbetar vi för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt, berättar Maria Lundmark.

Regeringen har även gett myndigheten särskilda regeringsuppdrag. Detta handlar då om att delta i och bidra till jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, kunskapslyft om barnets rättigheter, arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, genomförandet av en samlad ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Dessutom arbetar myndigheten med FN:s Agenda 2030 för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

– Det känns jättekul att MFoF flyttat till Skellefteå och vi är glada att vi kunnat förse dem med lämpliga lokaler, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Industrihus.  

Lediga Lokaler