Campus Skellefteå spelar en viktig roll för att möta upp behovet av kompetensförsörjning och är en möjliggörare av högre utbildning, forskning och innovationsmiljöer som möter näringslivets behov.  

För att kunna möjliggöra detta så kommer Skellefteå kommun att hyra hela Campusområdet av Skellefteå Industrihus. Det innebär att de tar över drift, underhåll och service. Det bildas även en ny resultatenhet; Campus Fastigheter för att lättare kunna förverkliga utvecklingen av Campus. 

Alla hyresgäster som hyr lokal på Campus berörs av denna förändring då ny hyresvärd blir Skellefteå kommun. Hyresavtalen fortsätter att gälla som vanligt och Skellefteå kommun har samma skyldigheter och rättigheter som ni har avtalat om tidigare. Skellefteå Industrihus kommer fortsätta på uppdrag av Skellefteå kommun handha avtalsfrågor.  

Skellefteå kommun tar över förvaltningen från och med 2022-01-01 och felanmälan görs till Skellefteå kommun via Felanmälan | Skellefteå kommun (dedu.se)


Lediga Lokaler