Skellefteå Industrihus har, tillsammans Tyréns utvecklat ett helt unikt koncept för ett industrihotell i trä. Det första huset uppförs under våren 2017 på Anderstorp i Skellefteå

– I Sverige har vi tidigare varit helt fokuserade på att bygga bostadshus i trä. Jag är övertygad om att det också finns en enorm marknad för industrihus i trä, både nationellt och internationellt, säger Skellefteå Industrihus vd Robert Lindberg. 

Han tror att konceptet har stora chanser att bli en succé på marknaden.
– Rent hållbarhetsmässigt har det stora fördelar gentemot traditionella industrilokaler för att inte tala om det estetiska, poängterar han.

Lediga lokaler med unikt concept trä hus 

Konceptet bygger på att uppföra lokaler till mindre företag som har behov av en verksamhetslokal med sex meters takhöjd med tillhörande kontors- och omklädningsdel.

Byggnaden är anpassad för hög grad av industriell förtillverkning och utförs med stomme och fasad i trä. Viktigt har varit att skapa en flexibel byggnad, för olika tomtsituationer och behov samt möjligheter till framtida ändringar.
– Varje modul är 24 meter lång, 6 meter bred och med en totalyta på 139 kvadratmeter varav en arbetslokal på 102 kvadratmeter. Varje enhet går på ett enkelt sätt att slå ihop med intilliggande om det finns behov av utökade ytor, berättar Skellefteå Industrihusbolags fastighetschef Fredrik Löfstedt.

Framsidan utgör kontorens entrésida, där varje företag markerar sig med egen entré och fasadskyltning och där varje företag har sin egen uteplats utanför pausrummet.  

Inlastning sker via skjutportar på baksidan av byggnaden.

Rojmyran concept hus i Skellefteå

På taket finns en lanternin med solpaneler. Skellefteå Kraft äger solanläggningen medan Skellefteå Industrihusbolag har rätt till den solproduktion som genereras av solcellerna. Systemet är skalbart och flexibelt och innehåller en smart elmätare som mäter fastighetens elförbrukning för att maximera egenkonsumtionen av solel.
– En hållbar utveckling är centralt för oss som fastighetsägare. Därför ser vi det som ett naturligt val att producera egen förnybar energi i det nya huset. Tillsammans kommer vi löpande att mäta och utvärdera satsningen, säger Fredrik Löfstedt.

Uppskattad solproduktion är 143 000 kWh per år. Den totala solcellsytan är 886 kvadratmeter och anläggningen är byggd med hänsyn till extrema snölaster och regionens särskilda förhållanden för väder och vind.

Robert konstaterar att konceptet passar som hand i handske med Skellefteå Industrihus hållbarhetsarbete. 
– Det passar även in i Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi som placerar dem som Europas ledande hållbara kommun och centrum för modernt träbyggande, avslutar han.

Lediga Lokaler