Nu har vi bytt namn från Fastighets AB Polaris till Skellefteå Industrihus.

Det nya namnet kan vid första anblicken synas vara ett steg tillbaka eftersom det var det ursprungliga namnet för Skellefteås kommunala industrihusbolag som bildades 1963.

 

Och visst är det viktigt att titta i backspegeln för att förstå sin nutid och sin framtid. Men det är inte därför som vi byter namn. Först och främst handlar det istället om att alla som kommer i kontakt med företagets namn ska förstå var vi är verksamma och vad vi gör. En omstart som tydligare ska visa vem vi är och vad vi levererar.

Idag är begreppet industri betydligt vidare än vad det var i början av 1960-talet. Numera växer bland annat den kreativa industrin mycket snabbt i Skellefteå. De har speciella behov i sina lokaler för att vara tillräckligt digitala och för att klara det moderna sättet att mötas. Här finns vi med och kan erbjuda dem ”spetslokaler” som även sticker ut internationellt. Det senaste exemplet är The Great Northern, som blev en stor succé.

Vi har stora visioner för Skellefteå Industrihus som ska finnas med och bidra till ett växande Skellefteå. I en kommun som växer ökar behovet av bra lokaler, både för näringslivet, för den högre utbildningen samt för andra organisationer som är viktiga för en positiv samhällsutveckling.

Blivit mer proaktiva

Under senare år har vi gått från att bara vara en duktig fastighetsägare och förvaltare till att vara mer proaktiva. Det är betydligt bättre att säga ”det gick inte” än att säga ”det går inte”. 

Ett nytt synsätt som vi har antagit är att öka graden av outhyrda lokaler så att vi står redo att snabbt ta emot nya hyresgäster. Minst fem procent av våra lokaler ska vara lediga.

Vi sitter inte och väntar på att kunderna ska komma till oss utan vi tar egna snabba steg. Ett bra exempel på detta är när vi tog fram ett helt nytt koncept för industrihotell i trä och bygger det första huset på Anderstorp utan att ha några hyresgäster.

Vi har även blivit mer aktiva gentemot våra kunder. Dem träffar vi regelbundet och lyssnar in hur de vill utvecklas. En annan kundaktivitet som vi ska satsa på framöver är att arrangera två seminarier per år där våra hyresgäster får hjälp i sin utveckling i allt från management till återvinning.

Så ser vi på framtiden och jag hoppas att du vill följa med oss på den här resan mot ett aktivt och hållbart Skellefteå som utvecklas, växer och tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Robert Lindberg, vd Skellefteå Industrihus 

Om Skellefteå Industrihus