Företagare som hyr lokal av oss - uppdaterad 21-08-18

Coronaviruset slår hårt mot många företag och det uppstår en del frågor som vi vill hjälpa till att reda ut.

Staten har det grundläggande ansvaret för att det privata näringslivet har rätt förutsättningar. Staten har nu avsevärt ändrat förutsättningarna kring hantering av personal (sjukskrivning, permittering m.m.), uppskov för betalningar (källskatt, sociala avgifter m.m.).

Tågordningen för privata företag:

• nyttja och vidta åtgärder enligt ovan (personalåtgärder och uppskov för betalningar till staten)
• se över materialinköp/andra inköp (bromsa upp eller upphöra helt)
• se över andra kostnader som lokalhyror, el m.m.


Omställningsstöd och omsättningsstöd

Det finns idag ett etablerat omställningsstöd som avser samma period som hyresrabattstödet. Omställningsstödet avser också att täcka kostnader för hyra men söks av hyresgästen på egen hand. Observera att hyresgästen inte kan kompenseras av staten för samma kostnad två gånger. För enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag finns ett stöd för minskade intäkter i form av omsättningsstödet.

Läs mer om de olika statliga stöden som du som hyresgäst kan söka här (länk till Fastighetsägarna)

Statligt stöd till vissa lokalhyresgäster 

Regeringen har tagit fram ett statligt stöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för företag i särskilt utsatta branscher såsom exempelvis butiker och restauranger. Stödet som togs fram våren 2020 föreslås nu återinföras för tredje kvartalet 2021. Skellefteå Industrihus välkomnar stödet och har för avsikt att jobba utifrån dessa riktlinjer och göra individuella bedömningar utifrån företagens ekonomiska situation och företagets egna möjligheter att bevilja rabatter. 


Ansökan om anstånd/rabatt på hyran p.g.a. Covid-19 

Totalt är de två blanketter som behöver fyllas i, se mer information nedan:

1. Hyresgästen ansöker om att få rabatt/anstånd på hyran till hyresvärden via denna blankett. Blanketten ska kompletteras med årsbokslut senaste två åren, senaste månadsbokslut (om sådan finns) samt statistik nuläge gentemot samma period 2019 (antal bokningar, antal kunder, försäljningssiffror).

2. Hyresgästen behöver också fylla i Boverkets blankett.Överenskommelsen mellan hyresvärd och hyresgäst måste skrivas innan 31 aug för att kunna ta del av hyresstödet för perioden 1 juli till och med 30 sept 2021.

Ansökan e-postas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt postas till Skellefteå Industrihus, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Hyresvärden ansöker i sin tur om det statliga stödet i efterhand.

Staten står för halva kostnaden av en hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Resterande del av hyresrabatten står hyresvärden för. I de fall där rabatt inte kan beviljas så finns det andra möjligheter såsom anstånd på hyran.

Mer information finns att läsa på Sveriges Allmännyttas sida samt på regeringens sida om stödet i sin helhet här.
På denna länk verksamt.se finns det samlat information från myndigheter, som är viktiga för företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset. 

Lediga Lokaler